leiderdschap

Leiderschap.

Al jaren horen hondeneigenaren dat zij de onbetwiste ‘roedelleider’ moeten zijn, want anders zou de hond wel eens de baas kunnen worden. Een hond zou elk teken van zwakte aangrijpen om een gooi te doen naar een hogere status binnen de ‘roedel’. En dit zou dan leiden tot ongehoorzaamheid of zelfs agressie.
 
Uit ervaring en studies blijkt dat het wel meevalt met die ‘machtswellust’ van honden. De meeste honden hebben totaal geen behoefte om ‘de baas’ te zijn. Ze hebben wel behoefte aan sociaal contact, aan eten en drinken, veiligheid, voorspelbaarheid, structuur, individuele aandacht, beweging en mentale uitdagingen. Als verantwoord leider voorzie je in alle basisbehoeften van je hond(en). Doordat jij controle hebt over deze basisbehoeften heb je automatisch de leiderschapsrol. Je zorgt dat het leven van je hond(en) redelijk voorspelbaar op al deze gebieden verloopt. Voorspelbaarheid geeft rust en vertrouwen. En vertrouwen in de leider is essentieel. Dit is niet iets wat afgedwongen kan worden; je kunt dit verdienen door consequent een betrouwbare leider over je hond(en) te zijn en door doortastend en zorgzaam op te treden in moeilijke situaties. Als volwassen mens hebben wij de kwaliteiten in huis om het samenleven van alle individuen in het gezin – mens en dier – verantwoord en plezierig te laten verlopen. En dat heeft niets te maken met straf of onderdrukking. Als leider neem je je verantwoordelijkheid over de veiligheid van je hond. Veiligheid is een van de basisbehoeften in het leven van mensen en dieren. Als leider span je je in om gevaren af te wenden om te voorkomen dat je hond in de problemen komt en wellicht zelfs ongewenst gedrag (zoals agressie) moet gaan vertonen om zich uit de voor hem onplezierige situatie te kunnen redden. Bij iedere interactie die iemand heeft met zijn hond, leert de hond iets. Een goede leider zorgt ervoor dat dit positieve leerervaringen zijn. Training en opvoeding worden zo ingericht dat de hond geen fouten maakt die vervolgens afgestraft worden. Het aanleren van enkele commando’s / signalen (zoals "Hier!”) kan handig zijn om de hond veilig te houden. Duidelijke huisregels maken het mogelijk voor de hond om samen te kunnen leven in onze huizen, waardoor aan een van de basisbehoeften voldaan wordt: sociaal contact en deel uit maken van een hechte groep. Boven alles leert de mens zijn hond dat goed gedrag zeer belonend is. Sterker nog: het is een goede leiders’ tweede natuur om gewenst gedrag te zien en te ‘vangen’ en te versterken (met een beloning) zodat de hond gestimuleerd wordt het gewenste gedrag vaker te vertonen. Het begrenzen van de hond is noodzakelijk in situaties waarin de hond zich zelf nog niet kan beheersen, zodat fouten en ongewenst gedrag voorkomen worden. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld gebruik maken van een riem, kinderhekje of bench. Ongewenst gedrag wordt zo veel mogelijk voorkomen, waar mogelijk genegeerd of omgebogen naar een gewenst alternatief gedrag.
O&O, Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenopvoeding en -opleiding