Stel de verkoper van pups / honden veel vragen.

- Hoeveel nestjes zijn er aanwezig?
- Een nestje goed begeleiden kost tijd!
- Is de moederhond aanwezig?
- Koop geen pup als de moeder niet aanwezig is, maar kom een andere keer terug.
- Volgens de wet mag een pup pas na zeven weken bij de moeder weg.
- Ligt het nest in huis? Dit is belangrijk om op te groeien tot een stabiele hond!  
- Is het schoon? Hygiëne is belangrijk!
- Hoe reageren de pups op bezoek?
- Een goed gesocialiseerde pup is nieuwsgierig en niet bang.
- Hoe reageren de pups op geluiden?
- Een goed gesocialiseerde pup schrikt niet van huiselijke geluiden.
- Zijn de pups gechipt en geregistreerd op naam van de verkoper?
- Chippen en registreren is verplicht!
- Pups die in Nederland zijn geboren moeten een chipnummer hebben dat begint met 528.
- De chip moet op naam van de fokker (of importeur) geregistreerd zijn.
- Hebben de pups een inentingsbewijs?
- Inenten en ontwormen is belangrijk voor de gezondheid van de pup.
- Klopt de nationaliteit van de pups?
- Is er een EU dierenpaspoort, controleer dan op notities over een eerder paspoort,  
- check het paspoortnummer en de leeftijd van de pup.
- Nederlandse paspoortnummers beginnen met 528-NL.
- Zijn de ouderdieren getest op erfelijke afwijkingen, zijn daar officiële papieren van?
- Weet welke afwijkingen er kunnen spelen bij het ras en vraag om testresultaten om
- de kans op afwijkingen bij uw pup zo klein mogelijk te maken.
- Geeft de fokker duidelijke informatie en stelt hij ook vragen?
- Een goede fokker wil dat zijn pups goed terecht komen en geeft ze niet zomaar  mee
- Schriftelijk informatie meegeven is verplicht voor iedereen die regelmatig nestjes fokt.
- Kunt u rustig kijken en vragen stellen tijdens uw bezoek?
- Een verantwoordelijke fokker neemt de tijd voor u.
- Kunt u meerdere keren komen kijken of moet u meteen beslissen?
- Bij verantwoord gefokte pups zijn er geen ‘speciale aanbiedingen’ of ‘op = op’.
- Is er een duidelijk koopcontract? Zorg dat de afspraken duidelijk vastliggen.