Reglement van orde

 • Door u aan te melden voor één van onze cursussen verklaart u bekend te zijn met onze huisregels en voorwaarden.
 • Cursisten dienen 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 • Bij verhindering dient de cursist dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les af te melden. 
 • Wanneer een cursist drie of meer lessen afwezig is zonder afmelding wordt deze uitgesloten van verdere deelnamen.   
 • Op het terrein dient uw honden aangelijnd te blijven.    
 • Honden, welke een cursus volgen worden geacht ingeënt te zijn  
 • Indien een hond loops is, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.  
 • De cursist dient de aan wijzigen van de instructeur op te volgen.  
 • Wij adviseren u graag welke materialen u het beste kunt aanschaffen voor de training en voor thuis.
 • Stichting Dierenzorg wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 • Als een hond op het terrein van Stichting Dierenzorg of in de directe omgeving zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 • Tijdens de lessen is het voor de cursist en de bezoekers verboden om op het terrein te roken, dit om te voorkomen dat uw pup in een brandende peuk trapt.
 • Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk.

 • Lessen worden afgelast bij regen, sneeuw of als het terrein bevroren is. 

 • Kijk op de ochtend na 8.30 uur op www.stichtingdierenzorg.nl of de cursus doorgaat of geannuleerd is.