“Kynologisch Gedragstherapeut”

Kynologisch instructeur voor honden, ook wel "Kynologisch Gedragstherapeut” genoemd, kent geen wettelijke bescherming; iedereen mag zich zo noemen. In Nederland zij tientallen instelling waar je een opleiding kunt volgen tot gedragstherapeut. Echter is er geen enkele instelling erkend door de overheid.
 
Met erkend (accreditatie, een erkenning van iets) wordt in het algemeen een procedure bedoeld waarbij een derde partij (b.v. stichting Dierenzorg) een geschreven garantie geeft dat een product, proces, dienst of persoon beantwoordt aan specifieke vereisten.