Huishoudelijk reglement

 Huishoudelijk reglement .
 
Deelname gebeurt op eigenrisico.
De leiding beslist welke honden toegelaten worden.
De cursist wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
Wanneer uw hond loops is, dient u dit te melden bij de instructeur.
Zorg voor voldoende poepzakjes, u dient de ontlasting van uw hond altijd op te ruimen.
Honden blijven altijd aan de lijn of de instructeur geeft u toestemming om de hond los te maken.
Tijdens de cursus draagt u hond een goed passende halsband, met een leren lijn.
Touwen en flexi-lijn zijn niet toegestaan.
Cursisten dragen in het centrum altijd een groen veiligheidsvestje (geen andere kleur)
Geef de hond twee uur voor de cursus geen eten.
Tijdens de training mag er niet gerookt worden.
Indien u verhinderd bent, dient u dit tijdig door te geven.
Bij driekeer afwezigheid zonder afmelding mag u niet verder met de cursus.
Wanneer de lessen niet doorgaan door bv weersomstandigheden wordt dit vermeld op de site.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de leiding.