Gedragsproblemen.

Door mijn passie, en ervaring onderscheid ik me graag van andere gedragsdeskundige en de gedachtegang over opvoeding en gedragsproblemen.
 
Mijn advies is meestal gratis, dit in het belang van het dier.
 
Er zijn heel veel verschillende soorten methodes die je kunt toepassen om je hond op te voeden. Sommige methodes zeggen dat je alles moet belonen en negatief gedrag moet negeren, terwijl een andere methode zegt dat je veel moet corrigeren
 
Elke Baas & Hond is anders.
In mijn optiek bestaat er niet één juiste werkwijze om gedragsproblemen op te lossen of te veranderen Leiderschap. Belangrijk is leren leider te zijn van je hond, hierdoor leert je hond je te vertrouwen en te respecteren. Vertrouwen, respect en duidelijkheid daar houd je hond van.
 
Positief gedrag belonen.
Het verkeerd toepassen van een beloning kan ervoor zorgen dat de beloning averechts werkt, waardoor het probleemgedrag alleen maar versterkt wordt. Ook de timing van de beloning is belangrijk.
 
Negatief gedrag negeren.
Wanneer een hond probleemgedrag of ongewenst gedrag laat zien, wil je dit zoveel mogelijk negeren.
In vele gevallen wil een hond die ongewenst gedrag laat zien, op een vervelende manier aandacht vragen. Ga hier dan niet te snel op in om bijvoorbeeld de hond af te leiden of te corrigeren, want dat kan juist het ongewenste gedrag versterken. Je wilt de hond leren, dat wanneer hij ongewenst gedrag laat zien, hij niet het gewenste resultaat zal krijgen.
Stopt de hond met het ongewenste gedrag en laat hij gewenst gedrag zien. Dan mag dit natuurlijk beloond worden, mits de hond niet meteen weer terugvalt in ongewenst gedrag.
 
Corrigeren.
Bij corrigeren gaat het niet om je hond pijn te doen. Een correctie kan al aangegeven worden met de stem, je eigen lichaamstaal, of het juist gebruiken van de lijn. Handelen uit frustratie, irritatie of boosheid werkt niet. Sterker nog, het werkt averechts.
Menselijk gedrag is van invloed op het gedrag van de hond. Om dat honden ons perfect aanvoelen en heel snel doorhebben hoe wij ons voelen. Voel jij je onzeker of gespannen? Dan zal de hond dit op zijn manier aan laten zien.
 
Onbewust. 
Het is niets voor niets dat de meeste probleemgedragingen van de hond ontstaat (onbewust) door de hondeneigenaar zelf.
Denk hierbij aan een hondeneigenaar die onzeker wordt tijdens de wandeling.
Waardoor de hond zich genoodzaakt voelt om de eigenaar te beschermen en
daarom uitvalt naar andere mens.
 
Blaffen met een reden.
Honden die blaffen, blaffen meestal niet voor niets: meestal blaffen zij wanneer zij alleen worden gelaten en blaffen zodoende vaak vanuit (verlating) angst en stress. De hond is immers een roedeldier dat graag gezelschap heeft.
 
Castreren.
Dierenartsen adviseren vaak om een hond te castreren dan trainers die jaren met honden werken. Dit komt omdat dierenartsen meer vanuit een medisch- en minder vanuit een gedragsoogpunt adviseren. Om een echt goede afweging te kunnen maken voor castratie is het belangrijk dat er een goede balans is tussen een medisch en een gedragsadvies. Voor de juiste balans is meer samenwerking nodig en moet er meer gekeken worden naar de gedragseffecten van castratie. Juist omdat daarover tot op heden weinig bekend is, bestaat de kans dat gedrag onvoldoende wordt meegewogen in de keuze om te castreren. (Wageningen University & research)Bijtende honden.
 
Videobeoordeling.
Vertoont uw hond gedrag dat u bijzonder vindt? Wilt u uitleg over het gedrag van uw hond? Weet u niet of het gedrag normaal, vreemd of misschien zelfs schadelijk is?
 
Met een videobeoordeling kunt u het gedrag van uw hond door mij laten beoordelen.
 
Kosten.
De kosten van een videobeoordeling via WhatsApp altijd gratis.