Werkwijze.

U traint altijd met hetzelfde groepje cursisten.
Tijdens de training ligt de nadruk op samenwerken met uw hond en het aanleren van positief gedrag. Door de hond op de juiste manier te motiveren en te stimuleren leert u probleemgedrag te voorkomen, bij te sturen ofwel hanteerbaar te maken. Afwisselende training. De opbouw van de trainingen is doordacht en gevarieerd. Er is natuurlijk veel tijd en ruimte om te oefenen in een gecontroleerde omgeving, maar daarnaast bieden we ook gelegenheid om het aangeleerde gedrag toe te passen in wisselende praktijksituaties. U leert over de aard van de hond, zijn lichaamstaal en achtergronden van zijn gedrag. Alle ingrediënten om samen een succesvol team te worden. Kleine groepen. In onze groepslessen wordt er in kleine groepjes getraind van maximaal 6 cursisten. Door de kleine groepen krijgt iedere cursist de aandacht die hij of zij nodig heeft. Er wordt lesgegeven op maat dus iedere cursist krijgt oefeningen aangeboden op eigen niveau. Puppy’s, pubers en volwassen honden kunnen meedoen met onze training. Bij de indeling van de groepjes wordt er gekeken naar het niveau van jou en jouw hond.
 
Met veel enthousiasme geef ik elke week les en geniet ervan te zien dat eigenaren ontdekken hoeveel hun hond eigenlijk kan doordat ze hem positief trainen. Niet alleen de hond ondergaat een leerproces maar de eigenaar ook, er valt namelijk nog veel te leren op het gebied van opvoeding, training, gedrag, lichaamstaal, voeding, stress etc.
 
Jan van Leuken.