Raad van beheer

In het begin kregen we vaak te horen dat het voor jonge honden niet goed was om deel te nemen aan de cursus aangepaste behendigheid. Inmiddels ziet ook de Raad van Beheer en andere het belang daarvan in.
 
Op dinsdag 6 februari 2018 hield Sam Turner in Zwolle haar uitverkochte lezing
‘Propriocepsis voor de pup’ in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour.

Prikkels uit het milieu worden door de zintuigcellen via de sensibele zenuwen (aanvoerende zenuw) naar het centrale zenuwstelsel geleid exteroceptieve prikkels. (neurologie.) Als antwoord gaat van het CZS )(centrale zenuwstelsel) via motorische zenuwen een bevel uit naar de spieren. Voor controle en regeling van het antwoord van de spier gaat via sensibele zenuwen een terugkoppeling over de positie van de spier en omliggende onderdelen van het bewegingsapparaat naar het CZS (proprioceptieve prikkels).
Proprioceptieve waarneming (zelfwaarneming) verschaft het individu daarmee informatie over het eigen lichaam, zoals de stand, beweging en tonus van de ledematen, gewrichten en pezen, het gevoel van "zwaarte" in sommige lichaamsdelen, en vermoeidheid of alertheid van de spieren. Proprioceptieve waarneming speelt bijgevolg een belangrijke rol in de opbouw van het lichaamsbesef, en maakt terugkoppeling van de lichaamspositie naar het CZS mogelijk.
 
Dit is zeer belangrijk voor een goede motoriek. Jonge honden, oudere honden en honden in een revalidatietraject krijgen hiermee een sterke lichamelijke ondersteuning. Gelukkig hadden we zelf al langer die ervaring, en komt dat alles aanbod in al onze cursussen.