Herplaatsing

Wie is Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden?

Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden is een non-profitorganisatie die als doel heeft om honden die, om welke reden dan ook, niet meer bij hun baasje(s) kunnen blijven op een veilige manier te herplaatsen.
 
Hoe gaat stichting Zino te werk?
Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden zoekt voor een hond een baas die bekend is met het ras.
De kandidaat-baasjes moeten een uitgebreide vragenlijst invullen over hun ervaring met honden, motivatie, gezinsomstandigheden, woonsituatie enzovoort.
 
Daarnaast worden zij gescreend op hun goede bedoelingen met de hond. Met deze gegevens kunnen de vrijwilligers van Stichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden nagaan welke kandidaat het meest geschikt is om het nieuwe baasje te worden van de te herplaatsen hond.
Zo kan de herplaatser rekenen op het beste mandje.
 
Non-profitStichting Zino, herplaatsing & bemiddeling van honden is een non-profitorganisatie met een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is officieel erkend door de Belastingdienst.

Onkostenvergoedingen en donaties  Standaardonkostenvergoeding aanbieder.
Wij doen dit werk geheel op vrijwillige basis, maar maken in dit proces ook kosten, denk aan telefoonkosten, e-mail, website, et cetera.
Voor een geslaagde plaatsing vragen we een vaste onkostenvergoeding van € 67,50. De inschrijvingskosten en de op maat gemaakte overdrachtsovereenkomst zijn hierbij inbegrepen.
Wij vragen aan de plaatsende eigenaar het inschrijfgeld van € 25,00 vooraf te betalen.
Na een succesvolle plaatsing zullen wij de plaatsende eigenaar benaderen om het tweede gedeelte van € 42,50 over te maken.
Hij krijgt daarvoor een declaratie. Wanneer iemand kan aantonen dat hij onvoldoende draagkracht heeft, zoeken wij naar een gepaste oplossing.

Inschrijfgeld en donatieverzoek voor zoekende baasjes.
Zoekende baasjes vragen wij eenmalig € 17,50 voor de inschrijving op onze kandidatenlijst.
Daarnaast vragen we hen vrijblijvend om een donatie aan de stichting voor onze inspanningen, als die leiden tot een geslaagde plaatsing.

Overdrachtsovereenkomst.
Stichting Zino maakt bij een herplaatsing gebruik van een overdrachtsovereenkomst. Met deze overeenkomst heeft de plaatsende eigenaar een juridische stok achter de deur, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de nieuwe eigenaar alsnog de hond zou willen verhandelen.
Voor de nieuwe eigenaar wordt er in het contract onder andere geregeld wat er moet gebeuren als de proefplaatsing niet goed verloopt.

Extra assistentie.
 Als wij het verzoek krijgen om bij een plaatsing te assisteren, berekenen wij een km-vergoeding van € 0,19 per km en € 3,00 per 15 minuten.
 
Overige onkostenvergoedingen.
In het proces is het soms nodig dat wij onkosten maken. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opvang enzovoort.
Als dat gebeurt, zullen wij vooraf overleggen met de eigenaar of dit (op zijn kosten) akkoord is.
 
Tot slot verantwoordelijkheid.
In dit hele proces brengen wij mensen (en honden) met elkaar in contact. Wij kunnen helpen bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld een proefplaatsing en maken gebruik van een overdrachtsovereenkomst. De verantwoordelijkheid voor de overdracht blijft echter te allen tijde bij de eigenaar.
 
Vragen.
Als u nog vragen hebt over de werkwijze, klik op de link van deze website.
 
Cursus.
Heeft u een herplaatsbare hond in uw gezin opgenomen, indien nodig kan Stichting Dierenzorg zorgen voor een passende  training zorgen.