Oprichting aaiproject

Op 16-12-2007 heeft Jan van leuken op verzoek van Roel Jansen (voorheen aktievieteitenbegeleider. Afd Berkenhof 1) het aaiproject voor de Nieuwe Hoeven in Schaijk opgezet.
  
In 2014 is daar Vierhoven in Schaijk bij gekomen.

Het op bezoek gaan met honden is een bijzondere activiteit van het Stichting Dierenzorg. Het is een activiteit waar vanuit de verzorgingshuizen veel belangstelling voor is. Vrijwilligers bezoeken met hun hond Nieuwe Hoeven en Vierhoven in Schaijk.. Daar kunnen bewoners de honden aaien, knuffelen, of alleen maar even vasthouden. Bewoners die dat leuk vinden, komen naar een gemeenschappelijke ruimte. Daar kunnen ze de honden ontmoeten, aaien, aanhalen en met de vrijwilligers praten. Deze bijeenkomsten zijn altijd heel gezellig, er wordt een kopje thee of koffie geserveerd, er is tijd en aandacht voor verhalen van de bewoners en er wordt volop geknuffeld en gespeeld met de honden. Veel bewoners hebben vroeger zelf een hond gehad en daardoor komen de gesprekken meestal vanzelf op gang. In een enkel geval bezoekt de vrijwilliger met zijn/haar hond een bewoner op de kamer. Opvallend is dat ouderen die aan het begin van het aai uurtje passief in hun stoel zitten steeds levendiger worden. De meesten hadden vroeger een hond of kat in huis en al snel komen de herinneringen en daarmee de verhalen. De bewoners van deze zorginstelling fleuren helemaal op wanneer ze een hond kunnen aaien of knuffelen.Meestal duurt het bezoek een uur want anders wordt het te lang voor zowel de honden als de bewoners. Wat vragen wij van de vrijwilligers? U bent dierenliefhebber, heeft een aaibaar hond én affiniteit met (demente) ouderen. Minimaal 1 keer per maand op de dinsdagochtend.
 
Afbeelding invoegen